PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib, kasutades aadressil www.eastpole.ee aadressil asuvat e-poodi , mille omanik ja vastutav andmetöötleja on East Pole OÜ (reg. nr. 10838721, aadress: Haraka 46, Pärnu; e-mail: info@eastpole.ee). Andmesubjektiks käesoleva Privaatsuspoliitika raames on füüsiline isik või juriidilist isikut esindav füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

Keskkonda kasutama asudes või ennast kliendiks registreerudes nõustud käesolevate põhimõtete ja tingimustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida East Pole OÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kaupluses);
 • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (East Pole OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit, konto numbrit ja teisi andmeid);
 • järelmaksutaotluse esitamisel

Isikustamata andmete kogumine

Peale isikuandmete kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Samuti võime koguda andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmeid kasutab EastPole OÜ eelkõige kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks ning kauba kohaletoimetamiseks.

Samuti saame kogutud isikuandmete abil teavitada kliente EastPole OÜ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Isikuandmete avaldamine kolmandatele osapooltele

Kliendi paremaks teenindamiseks võib East Pole OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele (volitatud andmetöötleja), kes osutab EastPole OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandateks osapoolteks võivad olla näiteks:

 • klientide makseid vahendav Maksekeskus AS;
 • partnerid, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport (Itella, Omniva jne)
 • EastPole e-poes järelmaksu teenust pakkuv Esto AS
 • East Pole OÜ-le raamatupidamisteenuse pakkuja

Isikuandmete säilitamine

Kliendi isikuandmeid säilitab East Pole OÜ kuni kliendikonto sulgemiseni www.eastpole.ee keskkonnas. Andmeid, mida EastPole OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu konto“ alas.

Kui Klient on teinud tellimuse ilma kliendikontot loomata, siis säilitab East Pole OÜ Kliendi isikuandmeid vastavalt vajadusele, kuid mitte kauem kui 3 aastat. Andmeid, mida EastPole OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

EastPole OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või teavet andmete kasutamise kohta. Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme kliendikonto sulgemise avaldusena.

Andmesubjekti õigused

 • Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
 • Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
 • Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
 • Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
 • Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@eastpole.ee
 • Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Turvalisus

Kõiki EastPole e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kõigi andmete kaitsmisega seotud küsimuste osas on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.